oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R
Phone: 01-8435197

oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R

Phone: 01-8435197

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Seó na Nollaig 2023

Seó na Nollag, san ionad phobail : Aoine 15ú @ 11:30-13:10
Christmas Show in the Community Centre : Fri 15/12 at 11:30-13:10

Ceoil, Geansaí Nollag agus tae agus caife ina dhiadh.

________________________________________________

20/12/2023

Míle buíochas do chuile duine a tháinig chuig an Seó an tseachtain seo caite agus a chruthaigh atmaisféar den scoth dos na páistí. Buíochas ó chroí do Chairde na Scoile a bhí ag ullmhú ó luath ar maidin Aoine chun na sóláistí álainn a réitiú dúinn, gan tracht ar an seomra a leagan amach agus a glanadh suas. Chuir sibh go mór leis an ocáid. Focal buíochais do Shinéad a ghlac griangraif ranga roimh ré agus a ghlac neart griangraif don ócáid ar an lá dúinn.

Nuacht Eile

Comórtas Iománaíochta Baile Mhic Gormáin 2024

Comórtas Iománaíochta Baile Mhic Gormáin 2024

Comhghairdeas ó chroí le chuile pháiste a ghlac páirt sa chomórtas iománaíochta i mBaile Mhic Gormáin le déanaí. Táimid an-bhródúil as na páistí ar fad ó Ghaelscoil na Mara a d'imir le foirne Naomh Pádraig Domhnach Bat. 💚🖤

Seachtain Aireachais Scoile 5-9 Feabhra 2024

Seachtain Aireachais Scoile 5-9 Feabhra 2024

Bhíomar ag céiliúradh ár "Seachtain Aireachais Scoile" an tseachtain seo caite. Rinneamar aclaíocht breise, ióga sa rang, léamh le chéile & tháinig R2 ar chuairt ag N1 chun cluichí a imirt. Bhaineamar an-sult agus an-tairbhe as.

Lá Fhéile Bríde – 01/02/2024

Lá Fhéile Bríde – 01/02/2024

Lá Fhéile Bríde - 01/02/2024 Mar cheiliúradh do Lá Fhéile Bríde chruthaigh N1 a n-im féin sa rang. Bhlas siad é ag am lóin ar bhrioscaí. Bhí sé an-bhlasta ar fad. Rinne R1 & R2 a gcrosanna Naomh Bríd féin sa rang.