oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R
Phone: 01-8435197

oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Ráiteas agus fís na scoile

Is bhunscoil, nuabhunaithe lán-Ghaeilge sinn,le h-éiteas ilchreidhmheach,comhoideachais í. Tá muid faoi phátrúnacht an Foras Pátrúnachta. Tá muid suite i mbaile beag álainn i dtuaisceart Contae Átha Cliath, Domhnach Beathach. Is í an fhís atá againn an caighdeán oideachais is airde is féidir a sholáthar i dtimpeallacht shábháilte, chuimsitheach agus leanbh-lárnach. Cuirfidh ár dtimpeallacht fás, forbairt agus foghlaim do pháiste chun cinn trí mheán na Gaeilge.