oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R
Phone: 01-8435197

oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R

Phone: 01-8435197

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Polasaithe na Scoile

Polasaí Iontrála na Scoile:

Ríomhphost:  claru@gaelscoilnamara.ie

______________________________________________________________________

Bunreachtaí Coiste na Tuismitheoirí:

_______________________________________________________________________

Cód IompaIr:

_______________________________________________________________________

Polasaí Bia Sláintiúil:

________________________________________________________________________

Polasaí Gearáin:

_________________________________________________________________________

Polasaí & Plean Bainistíochta do Theagmhais Chriticúla Gaelscoil na Mara

__________________________________________________________________________

Polasaí Slándála & Sábhailteachta:

__________________________________________________________________________

Sainspiorad na Scoile:

___________________________________________________________________________