oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R
Phone: 01-8435197

oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R

Phone: 01-8435197

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Cairde na Scoile
Cairde na Scoile

I mbunscoil nua atá ag fás, tá ról lárnach ag Cumann na dTuismitheoirí i gcothú braistint láidir pobail agus i dtacú le forbairt na scoile. Agus é comhdhéanta de thuismitheoirí agus caomhnóirí tiomnaithe, feidhmíonn an cumann mar nasc ríthábhachtach idir riarachán na scoile, múinteoirí agus teaghlaigh. Cuimsíonn a rannpháirtíocht ó imeachtaí tiomsaithe airgid a eagrú chun áiseanna agus acmhainní scoile a fheabhsú go bealaí cumarsáide a éascú idir tuismitheoirí agus foireann na scoile. Ina theannta sin, feidhmíonn Cumann na dTuismitheoirí mar ardán do chinnteoireacht chomhoibríoch, áit a gcuidíonn guthanna na dtuismitheoirí le polasaithe agus tionscnaimh na scoile a mhúnlú. Cuireann a rannpháirtíocht ghníomhach agus a dtiomantas gan staonadh go mór le fás iomlánaíoch agus le rathúlacht na scoile de réir mar a leanann sí ag forbairt agus ag leathnú.

In a new and growing primary school, the Parents’ Association plays a pivotal role in fostering a strong sense of community and supporting the school’s development. Comprising dedicated parents and guardians, the association acts as a vital link between the school administration, teachers, and families. Their involvement ranges from organising fundraising events to enhance school facilities and resources to facilitating communication channels between parents and school staff. Additionally, the Parents’ Association serves as a platform for collaborative decision-making, where parent voices contribute to shaping the school’s policies and initiatives. Their active participation and unwavering commitment contribute significantly to the holistic growth and success of the school as it continues to evolve and expand

Is í Breda Mhig Uidhir Cathaoirleach Cairde na Scoile i mbliana.  Is féidir dul i dteaghmháil léi tríd an ríomhphost cairdenascoile@gaelscoilnamara.ie.

__________________________________________________

Bunreachtaí Coiste na Tuismitheoirí:

 

___________________________________________________

Nollaig 2022

Míle buíochas do Cairde na Scoile as ucht an chabhair ar fad ag an tam seo den bhliain. Beidh cuma gleoite ar an scoil sar i bhfad, beidh an coiste ag crochadh suas maisiúcháin na Nollaig don scoil ar fad! Fresin, ba bhréa liom mo bhuíochas a gabháil libh as ucht an feachtas iontach atá sibh i ndiaidh a chur ar bhun ar son páistí an clinic Lynn in Oispidéil na Leanaí, sráid uí Theampaill. Mar meabhrúcháin, beidh an 9iú Nollag mar spriocdáta ar son na mbreagáin a chur isteach ar scoil. 

Many thanks to our fab parents committee, Cairde na Scoile, who will be decorating our school for Christmas, I have no doubt it will be a great delight and surprise for all the children! I also want to thank the group for organising the Toy Appeal for the children at the Lynn Clinic in Temple St, Children’s Hospital of Ireland(CHI). This is a wonderful moment for our children to give and think of others, especially at this time of year. The 9th of December is the last day for donation, please drop yours into Abina’s oifig.