oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R
Phone: 01-8435197

oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R

Phone: 01-8435197

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

An tumoideachas
Sa scoil s’againne, tá an chéad dá bhliain tiomanta do dhaltaí a thumadh sa Ghaeilge mar chuid dár gcroí-éiteas. Tríd an tumoideachas seo, ní hamháin go sealbhaíonn scoláirí scileanna teanga ach forbraíonn siad tuiscint dhomhain ar chultúr agus ar oidhreacht na hÉireann. Cothaíonn ár gcur chuige oilteacht teanga, feasacht chultúrtha, agus muintearas laistigh de phobal na Gaeilge. Creidimid go leagann an tumoideachas luath seo bonn láidir don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus nasc bríoch le teanga agus cultúr na hEireann.
At our school, the first two years are dedicated to immersing students in the Irish language as part of our core ethos. Through this immersive experience, students not only acquire language skills but also develop a deep appreciation for Irish culture and heritage. Our approach fosters linguistic proficiency, cultural awareness, and a sense of belonging within the Irish-speaking community. We believe that this early immersion lays a strong foundation for lifelong learning and a meaningful connection to the language and culture of Ireland.
 
Tuilleadh eolais le fáil anseo:
Read more about An tumoideachas here: