oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R
Phone: 01-8435197

oifig@gaelscoilnamara.ie
Roll number:  20530R

Phone: 01-8435197

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

Address: Gaelscoil na Mara,
Domhnach Bat,
Contae Átha Cliath.
K36WT02

27/10/2023 Cóisir Oíche Shamhna

A Chairde,

Beidh ár gcóisir bhliantúil Oíche Shamhna ar siúl againn i nGaelscoil na Mara, Dé hAoine seo chugainn 27ú Deireadh Fómhair.

Is féidir le páistí teacht ar scoil gléasta suas, más mian leo. Glacfaidh siad páirt i gcóisir ranga ina seomraí ranga féin ar feadh na maidine. Beidh Tionól Scoile ar siúl ag 12:30.
Meabhrúchán beag, nach bhfuil cnónna nó táirgí le cnónna, e.g. Nutella, Kinder Bueno ceadaithe ar an lá. Míle buíochas do Chairde na Scoile atá ag cur málaí cóisir ar fáil do gach páiste sa scoil. Mar sin iarraimid ort lón sláintiúil a sheoladh isteach le do pháiste ar an lá.

Ó 12:30 ar aghaidh, beidh Cairde na Scoile ag reáchtáil díolachán bácála sa seomra ranga breise, trasna ó R1/R2. Is rud tiomsaithe airgid é an díolachán bácála seo, chun infheistíocht a dhéanamh i roinnt trealamh spóirt nua do gach rang sa scoil. Tá fáilte roimh thuismitheoirí roinnt earraí bácáilte a thabhairt leo don lá chun cuidiú leis an tárdú airgid seo. Is féidir cácaí ar bith, a bhácáiltear nó a cheannaítear, a chur sa seomra ranga spáráilte i rith an lae. Beidh Revolut na Scoile in úsáid ar an lá. Comh maith le sin, cuirfimid Cód QR amach roimh ré d’éinne gur mhaith leo deontas a sheoladh chun na scoile, ach nach féidir leo a bheith linn lá an chóisir. Cuirfimid neart griangraif ar Aladdin dóibh siúd comh maith.

Má bhíonn an aimsir thirim beidh Tionól amuigh faoin aer agus tá fáilte roimh thuismitheoirí, siblíní níos óige, seantuismitheoirí srl a bheith linn le haghaidh paráid scanrúil agus amhráin Oíche Shamhna.
Tá cead ag N1 agus N2 ansin dul abhaile ag an ngnáth-am. Is féidir le R1 agus R2 fanacht ar feadh níos mó Oíche Shamhna Hi-jinx nó tá cead ag tuismitheoirí iad a thógáil ag an am sin, má oireann sé dóibh é sin a dhéanamh.

Ar nóta eile, gheobhaidh naíonáin shóisearacha agus naíonáin shinsearacha a vacsaíní MMR agus fliú Dé Luain, an 6ú Samhain. (an chéad lá a fhillimid tar éis an tsosa lár téarma) Bhí na vacsaíní le tabhairt Dé hAoine an 27ú, ach i bhfianaise ár bpleananna cóisir Oíche Shamhna, chinneamar gurbh fhearr iad a chur siar.

Buíochas ó chroí do Chairde na Scoile atá ag tarraingt an lá ar fad le chéile.  Táimid ag súil go mór leis na cailligh, súmairí agus taibhse go léir a fheiceáil Dé hAoine seo chugainn. Ná bíodh drogall ar thuismitheoirí gléasadh suas freisin, má tá tú ag teacht ar cuairt ar an lá!!

We will hold our annual Halloween party in Gaelscoil na Mara, next Friday 27th October. 

Children can come to school dressed up, if they wish. They will partake in their class parties in their respective classrooms throughout the morning. School assembly will take place at 12:30. 

Gentle reminder, there are no nuts or products with nuts, e.g. Nutella, Kinder Bueno allowed on the day. Cairde na Scoile have kindly agreed to provide party bags for every child in the school. Therefore we request you still send a healthy lunch in with your child on the day.

From 12:30, Cairde na Scoile will run a bake sale in the spare classroom, across from R1/R2. This bake sale is a fundraiser to invest in some new sports equipment for every class in the school. Parents are welcome to bring some baked goods for the day in order to help with this fundraiser. Any cakes, baked or bought, can be deposited in the spare classroom throughout the day. The schools Revolut account will be in use for the bake sale, and we will issue a QR code here on Aladdin beforehand for anyone who would like to donate to the fundraiser but can’t make it on the day. We will of course post any photos on Aladdin that afternoon.

Weather permitting we will hold assembly outdoors and parents, younger siblings, grandparents etc are more than welcome to join us for a spooky parade and Halloween songs. N1 and N2 are then free to go home at the normal time. R1 and R2 can stay for more Halloween Hi-jinx or parents are permitted to take them at that time, if it suits them to do so.

On another note, Junior infants and Senior infants will receive their MMR and flu vaccines on Monday, the 6th of November (which is the first day we return after the midterm break). The vaccines were initially due to be administered on Friday the 27th, but in light of our Halloween party plans, we decided it would be best to defer.

Many thanks to Cairde na Scoile who are pulling out all the stops to provide a great day for the children.

We are really looking forward to seeing all the witches, vampires and ghosts next Friday. Parents please feel free to dress up too, if you are coming to visit on the day!!

Nuacht Eile

Turas Scoile 2024

Turas Scoile 2024

Bhí lá den scoth ag chuile duine Dé hAoine seo caite ag Red Mountain farm!   [gallery columns="5" size="full"...

An t-Aonach Leabhar 2024

An t-Aonach Leabhar 2024

Beidh an t-Aonach Leabhar (leabhair Ghaeilge agus Bhéarla) ar siúl i 'Seomra Rang a 3' Gaelscoil Na Mara, ón Luan 10ú Meitheamh go dtí maidin Chéadaoin 12ú Meitheamh. Beidh ar chumas tuismitheoirí na leabhair a mheas agus a cheannach ag na hamanna seo leanas....